“NOBELYUM HCP PORTAL”

KULLANIM ŞART VE KOŞULLARI

1. İşbu Kullanım Koşulları (“Koşullar”), Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde mukim Nobel İlaç San. Ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) ile tüm hakları Şirket’e ait “NOBELYUM PORTAL” internet sitesini (“Nobelyum”) ziyaret eden ve/veya kullanan (“Kullanıcı(lar)) arasında bir sözleşmedir. İşbu Koşullar, Kullanıcı tarafından dikkatlice okunması ve sayfanın sonunda yer alan onay kutucuğunun işaretlenmesiyle Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabul edilmiş olacak ve taraflar arasında yürürlüğe girecektir. Koşullar Site’nin Kullanıcı tarafından kullanıldığı ve kullanılmasa dahi Kullanıcı’nın üyeliğinin bulunduğu veya erişilebilir olduğu sürece yürürlükte kalacaktır. Koşullar’ın kabul edilmemesi halinde sayfanın sonunda yer alan onay kutucuk işaretlenmemelidir.

2. Nobelyum, Sağlık Meslek Mensupları’nın (“SMM”) şifreli olarak ulaşabilecekleri, hastaların da bazı içeriklere sınırlı olarak ulaşabilecekleri bir HCP (Health Care Professional) portal olarak organize edilmiş olup, Nobelyum aracılığıyla SMM’lere çeşitli içerikler (“İçerik”) mail ile ulaştırılabilecek, ÜTT kapsamında toplantılar yapılabilecek ve bu toplantılara ilgili branşın sağlık meslek mensubunun katılımı sağlanabilecektir. İşbu Koşullar kapsamında, Kullanıcı Nobelyum’u ve İçerik’i yasal düzenlemelerin ve Koşullar’ın izin verdiği şekilde ve ölçüde kullanabilecektir. Kullanıcı tarafından Nobelyum’a izin verilen işletim sistemleri vasıtası ile giriş yapması ve Kullanıcı’nın İçerik’e erişimi, İçerik’in kullanılması ve İçerik’ten faydalanması İşbu Koşullar’a tabidir. Kullanıcı Uygulama’yı ve İçerik’i yasal düzenlemeler ile işbu Koşullar’a uygun olarak kullanmayı ve Koşullar’da yer alan hükümlere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Nobelyum ve İçerik, çeşitli sağlık sorunları ve bunların tedavisiyle ilgili bilgiler ve SMM’ye yönelik bilimsel tanıtım amaçlı bilgilendirme içerebilir. SMM tanımı ile ilgili mevzuatta yer alan tanım ve kapsam kastedilmektedir. Bu içerikler yalnızca SMM’ye yönelik olarak, Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat doğrultusunda hazırlanmış olup, sağlığa ilişkin tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Nobelyum’da yer alan İçerik, hiçbir surette hekime danışmanın yerine geçmeyecektir.

4. Uygulama ve İçerik üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. Koşullar’da veya Uygulama’da yer alan hiçbir hüküm, Uygulama’ya veya İçerik’e ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. İşbu Koşullar ile Kullanıcı’ya, Uygulama’da kullanılan herhangi bir marka veya logoyu kullanma hakkı verilmemektedir. Kullanıcı, Şirket’in izni olmadan Uygulama ve/veya İçerik’in hiçbir parçasını kopyalayamaz, değiştiremez, dağıtamaz, satamaz veya kiralayamaz ve tersine mühendislik veya ayıklama işlemi yapamaz veya geri derleme ve sair şekillerde yazılımların kaynak kodlarını çıkarma girişiminde bulunamaz, Uygulama’dan ve İçerik’ten işleme eser oluşturamaz. Kullanıcı, Şirket tarafından sunulan talimatlardan başka bir yöntem kullanarak Uygulama’ya ve/veya İçerik’e erişim denemeyecektir.

5. Nobelyum’u ziyaret için talep edilen çerez bilgisi, Şirket tarafından Nobelyum’un kullanımına ilişkin analizlerinde kullanılmak amacıyla anonim olarak elde edilmektedir.

6. Nobelyum’a üyelik ve ziyaret için talep edilenler dışında Kullanıcı tarafından paylaşılan kişisel verilerin sorumluluğu münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kişisel verilerin gizlenmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Şirket, talep edilenler dışında paylaşılan kişisel veriler dolayısıyla Kullanıcı’nın maruz kaldığı ve kalacağı doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Site’nin kullanımı ve ziyareti esnasında özel nitelikli veri hiçbir şekilde paylaşılamaz.

7. Kullanıcı, Nobelyum’un kullanımı esnasında 3. Kişilere ait kişisel veri paylaşımı yapacak ise, tüm kişisel verilerle ilişkili 3. Kişilerin rızasının almış olup, bu verilerin 3. Kişilere ait hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkını, kişilik hakkını ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde tüm sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, kendisinin bu madde hükümlerine aykırı davranışı sebebiyle Şirket’in 3. Kişilere herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde Şirket’in tüm zararını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

8. Şirket, Nobelyum’un ve İçerik’in kapsamı ve devamlılığı, belirli işlevleri veya bunların güvenilirliği, kullanılabilirliği veya belli ihtiyaçları karşılama kapasitesi hakkında olanlar dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Nobelyum ve İçerik hakkında herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Nobelyum ve İçerik, “olduğu gibi” kullanıma sunulmuştur, hiçbir surette eksiksiz olarak değerlendirilmemelidir. Şirket, Nobelyum’u ve İçerik’i sürekli olarak değiştirmekte ve geliştirilmektedir. Şirket’in, Nobelyum’a veya İçerik’e işlevler veya özellikler ekleme/kaldırma ve Uygulama’yı veya İçerik’i kısmen veya tamamen askıya alma ve durdurma hakkı saklıdır.

9. Şirket Nobelyum’un kesintisiz olduğunu da taahhüt etmemekte, Nobelyum’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Nobelyum’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin de herhangi bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Şirket’ten kaynaklı olsun veya olmasın, Nobelyum’a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

10. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Nobelyum’un ve İçerik’ın kullanımına ilişkin olarak Kullanıcı’nın kayıp ve zararından Şirket hiçbir surette sorumlu değildir.

11. Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Koşullar’ı değiştirme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik, Kullanıcı’nın Nobelyum’a bir sonraki erişim ile yürürlüğe girecektir. Koşullar’daki değişiklikler Kullanıcı’ya değişiklikten sonraki ilk ziyaretinde Nobelyum’a giriş yapması ile iletilecektir. Kullanıcı’nın değiştirilen Koşullar’ı kabul etmemesi halinde, Nobelyum’dan üyeliğini silmek suretiyle kullanıma son vermesi gerekmektedir.

12. İşbu Koşullar’ın herhangi bir hükmünün veya yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Koşullar’ın geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

13. Kullanıcı, işbu Koşullar’dan doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyecektir.

14. Şirket’in işbu Koşullar’dan doğan hak ve yetkilerini kullanmaması veya geç kullanması diğer hak ve yetkilerinden feragat anlamına gelmeyecektir. Herhangi bir hakkın kullanılmaması bu hak ve yetkilerin devamlı olarak ileride de kullanılmayacağı anlamına gelmeyecektir.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve hizmetlerimizi daha etkin sunmak için, üçüncü kişilere ait olanlar da dahil, çerezler ve benzer teknolojiler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası’nı ve Çerez Politikası’nı. inceleyebilirsiniz.