Tıp ve Eczacılık Eğitiminde Yapay Zeka Kullanımı

tipveeczacilikta-yapayzeka-09012024-thumbnail

Yapay zeka kullanımı, tıp ve eczacılık alanlarında giderek yaygınlaşıyor ve çok daha önemli bir pozisyona geliyor. Ancak, öğrencilerin yapay zeka konusundaki eğitim düzeyi ve yapay zeka araçlarına bakış açısı konusunda belirgin farklılıklar bulunuyor. Öğrencilerin yapay zeka eğitimi konusunda ise birçok eksiklik olduğu görülüyor.

Dünya çapında birçok üniversitenin yapay zekaya karşı tutumu da farklılık gösteriyor. Bazı üniversiteler yapay zeka kullanımı destekler ve buna uygun müfredatlar geliştirmeyi planlarken, bazı üniversiteler ise yapay zeka kullanımına karşı bir tavır sergiliyor. Öğrencilerin yapay zeka kullanıp kullanmadıklarını tespit etmek için belirli araçlarla ödev vb. çıktıları kontrol ediyorlar. Bunun sonucunda da belirli bir kısım öğrenci hayatlarına yapay zekayı entegre etme şansı elde ederken, bir kısım ise tam tersi bir tavırla karşı karşıya kalıp yapay zekadan uzaklaşabiliyor.

Son çalışmalardan birinde, tıp öğrencilerinin arasında yapay zeka üzerinde büyük bir eğitim talebi olduğunu fakat bu konuda belirgin bir yetersizlik olduğunu ortaya koyuyor. 48 farklı ülkeden 128 tıp öğrencisiyle yapılan bir araştırma, yapay zeka eğitimine olan ihtiyacın çok fazla olduğunu ve talebin de bu doğrultuda arttığını gösterdi. Öğrenciler, algoritma geliştirme, kodlama ve algoritma değerlendirmesi, klinik uygulamalar gibi konularda yapay zekayı kullanmayı istediklerini ve bu yüzden yapay zeka kullanmayı öğrenmek istediklerini belirtti. Bu çalışma, tıp eğitiminde yapay zeka konusunun eksikliğini öne çıkartırken, gelecekteki dijital sağlık sistemlerinin gelişimi ve aynı zamanda bu sistemleri kullanacak, gelecekteki sağlık profesyonelleri olacak öğrenciler için yapay zeka odaklı bir eğitim verilmesinin önemini vurguluyor. Bu eğitimlerin müfredatlara entegre edilmesi ve eğitimler verilirken bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerle birlikte multidisipliner bir yapı oluşturarak öğrenciler arasında da bir bilgi aktarımı olması tavsiye ediliyor.

Eczacılık öğrencileri ile yapılan 113 (19.5% oranında ChatGPT kullanım geçmişi) öğrencinin katıldığı bir çalışmada ise eczacılık öğrencilerinin yapay zeka ilgisi ve bilgisi ölçülmeye çalışılmıştır. Bir ankete dayalı olarak yürütülen çalışmada, eczacılık öğrencilerinin yapay zeka hakkındaki bilgi düzeyleri ve özellikle ChatGPT gibi dil modellerine olan güvenleri incelendi. Çalışma, öğrencilerin yapay zeka terimlerine genel manada aşina olduklarını (83,2%) fakat daha özel ve ayrıntılı terimleri anlama düzeylerinin düşük (2,6%), aşinalıklarının eksik olduğunu gösterdi. Katılımcıların sadece 3,5% gibi çok küçük bir yüzdesi, bu araçların uygun olmayan, istenilmeyen kullanımını bilinçli bir şekilde anladı ve bu sorulara doğru cevaplar verdi. Öğrencilerin yaklaşık yarısı (50,4%) ise bu yapay zekaların anlama kapasitesinin düşük olduğunu ve anlama yeteneklerinin gelişmesi gerektiğini belirtti. ChatGPT bilgisi daha yüksek olan grubun (42,5%), daha bilgisiz olan gruba göre (57,5%) sorulara daha doğru ve tutarlı cevaplar verdiği görüldü. Bu durum, yapay zeka araçlarının doğru anlaşılması ve uygun kullanılması hususunda öğrencilerin eksikleri olduğunu anlatıyor ve ortaya çıkan eğitim ihtiyacını vurguluyor.

Yapay zekanın bu kadar çok hayatımıza girdiği ve hayatın her alanına entegre olduğu bu dönemde, tıp ve eczacılık öğrencileri arasındaki bu eğitim eksikliği, gelecekteki yapay zeka temelli, akıllı sağlık uygulamalarının uygulanmasında sorunlara yol açabilir. Bu yüzden, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları, yapay zeka eğitimini müfredatlarına entegre etmek ve öğrencilere bu alanda sağlam bir temel sağlamak için adımlar atmaya yönelmelidir. Öğrencilerin, yapay zeka temelleri ve özellikle mesleki yapay zeka kullanımı konusunda eğitilmesi ve bu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi, geleceğin sağlık profesyonelleri için vazgeçilemeyecek, üzerinde durulması gereken bir zorunluluk haline gelmiştir.

Yapay zeka üzerinde çalışmak bu konu hakkında eğitim almak isteyen öğrenci sayısı çok olsa da özellikle belirli bir altyapı eğitimi olmadığı için öğrencilerin istekleri ve bilgileri çok yüzeysel kalıyor. Öğrencilere yönlendirme yapılıp özelleşmek istediği alanların daha spesifik hale getirilerek, bilinçli ve daha öznel alanlara inen bir yapay zeka öğrenimi sağlanması gerektiği vurgulanıyor.

Bu çalışmalar, tıp ve eczacılık öğrencilerinin yapay zeka eğitimine olan ihtiyacını ve bu alandaki bilinç eksikliğini vurgular nitelikte ve gelecekteki sağlık sektörü için bu alanda okuyan öğrencilerin eğitim gerekliliğini ortaya koymaktadır. Gelecekteki tıp ve eczacılık profesyonelleri için yapay zeka eğitimi, daha etkili, sağlıklı ve güvenli bir uygulama ortamı için önemli bir temel oluşturacaktır.

KAYNAKLAR

  1. Iwasawa, M., Kobayashi, M. and Otori, K. (2023) “Knowledge and attitudes of pharmacy students towards artificial intelligence and the ChatGPT”, Pharmacy Education, 23(1), pp. p. 665–675. doi: 10.46542/pe.2023.231.665675.
  2. Ejaz H, McGrath H, Wong BL, Guise A, Vercauteren T, Shapey J. Artificial intelligence and medical education: A global mixed-methods study of medical students’ perspectives. DIGITAL HEALTH. 2022;8. doi:10.1177/20552076221089099

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve hizmetlerimizi daha etkin sunmak için, üçüncü kişilere ait olanlar da dahil, çerezler ve benzer teknolojiler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası’nı ve Çerez Politikası’nı. inceleyebilirsiniz.